Rodinný dom so štandardným zázemím pekne zapadá do okolitej krajiny

Myšlín je typickou ukážkou prostredia za perifériou metropoly – predtým malé chatové osady a samostatne stojace letné sídla sa tu postupne spojili do rekreačnej osady.

Nie je to ani bývanie, ani príroda. Ani urbánny celok, ani krajina. Napriek tomu (aspoň v konkrétnom prípade „našej“ parcely) má svoj potenciál. Stavať tu znamená dať nové využitie miestu, ktoré už ľudia intenzívne využívajú. Stavať tu znamená nezastavať posledné zvyšky voľnej krajiny.

 

 

Záhrada so starou rozpadnutou chatou a mohutnými stromami, to je dôverne známe a zabývané prostredie neporovnateľné s rozparcelovanými „úhormi“, ktoré nájdeme snáď za každou stredočeskou dedinou.

 

 

Hlavnou témou je čo najväčšie splynutie domu s okolím, zachovanie charakteru zástavby miesta pri neporovnateľne väčšom stavebnom programe – súdobý rodinný dom so štandardným zázemím oproti pôvodným chatám taký nesporne je.

 

Pozemok stavby sa od príjazdovej cesty zvažuje. Jeho južná orientácia umožnila časť objemu stavby skryť pod úroveň terénu a korigovať tak jej hmotové pôsobenie v spomenutom kontexte. Obmedzenie voľnej plochy fasád tiež priaznivo ovplyvňuje energetickú bilanciu domu.

 

Menšia vstupná časť je umiestnená na nivelete cesty, hlavné obytné podlažie je väčšinou zapustené do zeme a prístupné zhora dole. Fenomén svahu je (nielen vďaka tomu) stále prítomný. Obytná časť domu je orientovaná do záhrady, ktorá v druhom pláne prechádza do zalesneného protisvahu údolia potoka. Pozdĺž celozaskleného južného priečelia sa tiahne drevená terasa krytá pergolou. Tá spolu s bujnou zeleňou zabraňuje tepelným ziskom domu v lete, v zimných mesiacoch, naopak, slnko, ktoré je nízko, preniká hlboko do interiéru domu a prehrieva ho.

 

Ďalšie miestnosti v ťažisku pôdorysu ďalej od fasády sú osvetlené vďaka malému samostatnému átriu. Strecha vstupnej časti sa smerom do záhrady zvažuje, zo záhrady preto dom opäť pôsobí ako jednopodlažný. Plochá strecha nad druhou polovicou obytného podlažia zväčšuje formou drevenej drevenej terasy z paluboviek vonkajšiu pobytovú plochu.

 

Stavba pôsobí kompaktne vďaka tomu, že má povrch celoplošne obložený smrekovcovými doskami. Interiér zasa, naopak, odráža vo svojej rozmanitosti pestrosť života obyvateľov domu.

Rodinný dom v Myšlíne

Ing. arch. Simona Fišerová, Ing. arch. Jakub Fišer

www.roomarch.cz   

Zdroj: mojdom.zoznam.sk

Zaujíma Vás za akú cenu som schopný predať práve tú Vašu nehnuteľnosť?

Zanechajte na seba číslo. Rád Vám ZADARMO ohodnotím Vašu nehnuteľnosť.